Admin

Välkommen!


Warning: openssl_decrypt() [function.openssl-decrypt]: IV passed is only 12 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /var/www/vsos.se/public_html/wp-content/plugins/instagram-feed/inc/class-sb-instagram-data-encryption.php on line 100

COVID-19 Meddelande!

Från och med lördag 23/10-2021 kommer våra möten att kunna hållas i den vanliga lokalen på Botan igen!

 

Västsvenska Orkidésällskapet (VSOS) är en ideell förening som brinner för växter och natur men med en inriktning på orkidéer. Vi värnar om orkidéerna på jorden och jobbar för arternas bevarande. Genom vår orkidéodling hjälper vi till att bevara arter som annars skulle försvinna helt. En del arter finns endast kvar i privata odlingar eller på botaniska trädgårdar. Målet är att förhoppningsvis kunna återplantera så många arter som möjligt på platser som är skyddade från skövling.

VSOS består av en mycket blandad skara medlemmar som träffas på Botaniska Trädgården i Göteborg en gång i månaden. Vissa är mycket kunniga medan andra har mer att lära – men alla medlemmar är lika välkomna att vara med på våra inspirerande möten. Vi hjälper varandra och har roligt tillsammans. Det var även vi som anordnade Gothenburg International Orchid Show (GIOS) som hölls två gånger med ett par års mellanrum i Göteborg. Det var Sveriges största orkidéutställningar och visade exotiska orkidéer från alla världens hörn”.

Mer information om att bli medlem hittar du på Bli medlem sidan. Medlemskap kostar 100 kr och gäller per kalenderår. För 300 kr extra får du även ett medlemskap i Svenska Orkidésällskapet samt medlemstidningen Orkidéer.

Följ med på Facebook och Instagram!