Admin

Har du 4 kvadratmeter över?

Föreningen är i akut behov av ett förrådsutrymme; främst för våra utställningssaker. Idag betalar vi väldigt mycket för ett Shurguard-förråd och det skulle vara fantastiskt om en medlem har lite yta över till oss! Kontakta Arne Kardbom: 031-330 10 25, eller kardbom@telia.com om du vet en lämplig lokal.