Admin

Flersläkteshybrider

Orkidéhybrider är resultatet av korsningar inom likväl som mellan släkten. En hybrid mellan två eller fler släkten kallas flersläkteshybrider, eller på engelska ”intergeneric hybrids”. Man kan tyvärr inte ge generella skötselråd för dessa flersläkteshybrider kan som stämmer för allihop, som blomsteraffärerna dock ofta gör. Men genom att titta på blommorna så kan man oftast […]