Admin

Våra möten

Våra möten hålls på Botaniska institutionen i Göteborg. Vi brukar träffas en 1/2 timma innan för inköp av växter, och låna böcker.

-