Admin

Kontakt

Västsvenska Orkidésällskapet

Kontakt: info@vsos.se
Org.nr. 802423-1485
Pg. 932956-6

OBS! När du betalar din medlemsagift, ange att du vill vara medlem i Västsvenska Orkidésällskapet och glöm inte att ange namn, adress samt gärna både email och telefonnummer på avin!

Fakturaadress

Västsvenska Orkidésällskapet
c/o Johanna Matsfelt
Nilssonsberg 31 lgh 0901
411 43 Göteborg

Styrelsen

Ordförande

Ivar Edvinsen
0709-96 10 46
ivar.edvinsen@telia.com

Sekreterare

Karin Fredholm
0704-92 03 72
sekreterare@vsos.se

Kassör

Johanna Matsfelt
johmatema@gmail.com

Vice ordförande

Malin Björklund

Ledamöter

Björn Lidén
Anders Lökholm
Lena Carlsson

Webbansvarig

Karma Forester
karma@orchidkarma.com

Västsvenska Orkidésällskapet – Press & Media
Komplett logopaket (tryck & webb), Logopaket (webb)