Admin

Bli medlem

Vad roligt att du funderar på att bli medlem i VSOS!

Hos oss får du möjlighet att träffa likasinnade, lyssna på föredrag , samt byta erfarenhet och kunskap om orkidéer med andra medlemmar. Du får också tillgång till ett stort bibliotek med massor av orkidéböcker. Vi brukar också göra någon eller några utflykter till kända och mindre kända orkidéelokaler. Vi har bland annat tidigare besökt orkidéodlaren Hans Christiansen i Danmark och Karge Orchideengarten i Tyskland. Som medlem har du möjlighet att påverka och komma med egna önskemål om resor och aktiviteter som just du vill göra!

Bli Medlem

Att bli medlem enbart i Västsvenska Orkidésällskapet (VSOS) kostar 100:-/kalenderår och betalas in till VSOS PlusGirokonto: 93 29 56-6.

Ange namn, adress samt gärna både email och telefonnummer på betalningen!

Saknas utrymme för all text så ange enbart Namn och komplettera därefter med övriga uppgifter i ett mejl till vår tillförordnade kassör

Ivar Edvinsen ivar.edvinsen@telia.com

Varmt välkommen som medlem hos oss!

 

Personuppgifter: GDPR/Dataskyddsförordningen
Från den 25 maj 2018 träder ett nytt regelverk i kraft som ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Regelverket heter
Dataskyddsförordningen, även känt under namnet GDPR (General Data Protection Regulation).

Västsvenska Orkidésällskapet följer ovan nämnda direktiv i hanteringen av personuppgifter som behövs för att
driva föreningen. I vårt medlemsregister lagrar vi följande uppgifter:

 • För-och efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress (om sådan finns)
 • Medlemsregistret innehåller endast uppgifter om aktiva medlemmar.
 • Följande har tillgång till medlemsregistret:
  • Registerhållaren som ansvarar för att endast aktuell information finns i registret.
  • Sekreteraren för att kunna skicka ut info till medlemmarna
  • Kassören för debitering och hantering av medlemsavgifter
  • Ordföranden för att vid speciella aktiviteter kunna nå medlemmarna.
  • Västsvenska Orkidésällskapet lämnar inte ut personuppgifter till eventuella samarbetspartners.

Vid tecknande av medlemskap i föreningen accepterar du att dina uppgifter registreras. Som medlem kan du när som helst be att få tillgång till vilka uppgifter som sparats om dig. Sådana frågor ställs till sekreterare@vsos.se eller till någon annan i styrelsen. Dina uppgifter sparas så länge du är medlem i föreningen.

Medlemskap 2021

Som kompensation till alla ni som betalat in medlemsavgiften för 2020 och således inte fått valuta för pengarna *förlänger vi medlemskapet från 2020 för er så det även innefattar hela 2021. *Gäller endast medlemmar som betalat in medlemsavgiften för 2020.