Admin

Bli medlem

Vad roligt att du funderar på att bli medlem i VSOS!

Hos oss får du möjlighet att träffa likasinnade, lyssna på föredrag , samt byta erfarenhet och kunskap om orkidéer med andra medlemmar. Du får också tillgång till ett stort bibliotek med massor av orkidéböcker. Vi brukar också göra någon eller några utflykter till kända och mindre kända orkidéelokaler. Vi har bland annat tidigare besökt orkidéodlaren Hans Christiansen i Danmark och Karge Orchideengarten i Tyskland. Som medlem har du möjlighet att påverka och komma med egna önskemål om resor och aktiviteter som just du vill göra!

Orkideer-12-2012

Svenska Orkidésällskapet

Vi rekommenderar att varje medlem i Västsvenska Orkidésällskapet också blir medlem i riksföreningen Svenska Orkidésällskapet ”SOS”. Genom medlemskap i Svenska Orkidésällskapet erhåller du per år 4 nummer av medlemstidningen ORKIDÉER, någon annan form av prenumeration på tidningen är i dagsläget inte möjlig. Nya medlemmar får dessutom hela årets utgåva retroaktivt. Nya medlemmar som betalar medlemsavgiften i slutet av året bör därför ange vilket år inbetalningen avser på avin/eller i betalningens textruta i er Internetbank. Genom att bli medlem i VSOS så godkänner du att vi registrerar dina uppgifter hos oss.

Personuppgifter: GDPR/Dataskyddsförordningen

Från den 25 maj 2018 träder ett nytt regelverk i kraft som ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Regelverket heter
Dataskyddsförordningen, även känt under namnet GDPR (General Data Protection Regulation).

Vid tecknande av medlemskap i föreningen accepterar du att dina uppgifter registreras enligt
nedanstående beskrivning. Som medlem kan du när som helst be att få tillgång till vilka uppgifter som
sparats om dig. Sådana frågor ställs till sekreterare@vsos.se eller till någon annan i styrelsen. Dina
uppgifter sparas så länge du är medlem i föreningen.

Västsvenska Orkidésällskapet följer ovan nämnda direktiv i hanteringen av personuppgifter som behövs för att
driva föreningen.

I vårt medlemsregister lagrar vi följande uppgifter:

 • För-och efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress (om sådan finns)
 • Medlemsregistret innehåller endast uppgifter om aktiva medlemmar.
 • Följande har tillgång till medlemsregistret:
  • Registerhållaren som ansvarar för att endast aktuell information finns i registret.
  • Sekreteraren för att kunna skicka ut info till medlemmarna
  • Kassören för debitering och hantering av medlemsavgifter
  • Ordföranden för att vid speciella aktiviteter kunna nå medlemmarna.
  • Västsvenska Orkidésällskapet lämnar inte ut personuppgifter till eventuella samarbetspartners.
Alternativ. 1

Att bli medlem enbart i Västsvenska Orkidésällskapet (VSOS) kostar 100:-/kalenderår och betalas in till VSOS PlusGirokonto: 93 29 56-6.

Ange namn, adress samt gärna både email och telefonnummer på betalningen!

Saknas utrymme för all text så ange enbart Namn och komplettera därefter med övriga uppgifter i ett mejl till vår kassör Arne Kardbom – kardbom@telia.com

Alternativ. 2

Medlemskap i både VSOS och Svenska Orkidésällskapet ”SOS”, där medlemmarna också får tidningen Orkidéer 4 gånger/år, kostar totalt 400:-/kalenderår, betala till SOS PlusGirokonto: 85 05 65-3

Ange namn, adress samt gärna både email och telefonnummer på betalningen! Ange också att du även avser medlemskap i lokalföreningen VSOS.

Saknas utrymme för all text så ange enbart namn och komplettera därefter med övriga uppgifter i ett mejl till Malin Björklund som är ansvarig för ”SOS” medlemsregister – medlemsregister@orkidesallskapet.se

Varmt välkommen som medlem hos oss!