Admin

25/5 Mathias Öster kommer till oss och föreläser!

Maj
Lördag 25/5 kl 13.00-16.00
Välkomna till vårt nästkommande ordinarie
medlemsmöte som hålls Lördag 25/5 kl 13.00-16.00 i lokalen på Botan.
Då kommer Mathias Öster till oss och håller föredrag om ohyra på orkidéer och grundläggande bekämpning av dessa.

-