Admin

24/2 Rundvandring Botan

Lördag 24/2  kl 13.30-16.00

Åsa Kullin tar oss med på en rundvandring i växthusen i Botan. Pratar om framtidsplanerna mm.

Vi möts upp i lokalen kl 13.30, lyssnar på vad Åsa har att berätta, fikar mm, därefter går vi i gemensam trupp ut till växthusen.

 

-