Admin

20/1-24 Omplanteringsspecial

Lördag 20/1  kl 13.00-16.00
Omplanteringsspecial.
Ta gärna med och visa någon av dina orkidéer i blom! Vid detta möte kommer Calle, Karin & Hannu demonstrera några olika typer av planteringsmaterial och pratar om varför vi valt just detta sätt.

-